Taryba

Darbo partijos tarybą sudaro 94 narių
Živilė Pinskuvienė
Pirmininkė, Merė
Ingrida Baltušytė - Četrauskienė
Pirmininko pavaduotoja, Skyriaus pirmininkė, Administracijos direktorė
Šarūnas Birutis
Pirmininko pavaduotojas, Skyriaus pirmininkas
Valentinas Bukauskas
Pirmininko pavaduotojas, Skyriaus pirmininkas, Seimo narys, Komiteto pirmininkas
Petras Kuizinas
Pirmininko pavaduotojas, Meras
Gitana Markovičienė
Pirmininko pavaduotoja
Žaneta Simanavičienė
Pirmininko pavaduotoja
Petras Čimbaras
Skyriaus pirmininkas, Seimo narys
Algirdas Gricius
Skyriaus pirmininkas, Meras
Rolandas Janickas
Skyriaus pirmininkas, Meras
Valerijus Rancevas
Administracijos direktorius
Kęstutis Daukšys
Komiteto pirmininkas
Vigilijus Jukna
Prezidiumo narys, Komiteto pirmininkas
Liucija Nijolė Kikutienė
Komiteto pirmininkė
Artūras Paulauskas
Komiteto pirmininkas
Jonas Pinskus
Komiteto pirmininkas
Dovilė Audėjūtė
Prezidiumo narė
Antanas Burinskas
Prezidiumo narys, Skyriaus pirmininkas
Viktoras Fiodorovas
Prezidiumo narys
Aidas Gedvilas
Prezidiumo narys
Vydas Gedvilas
Prezidiumo narys, Skyriaus pirmininkas
Vaida Giraitytė
Prezidiumo narė, Skyriaus pirmininkė
Janina Greiciūnaitė
Prezidiumo narė
Antanas Makarevičius
Prezidiumo narys, Skyriaus pirmininkas
Justas Malinauskas
Prezidiumo narys
Danguolė Martinkienė
Prezidiumo narė, Skyriaus pirmininkė
Petras Narkevičius
Prezidiumo narys, Skyriaus pirmininkas
Rimvydas Podolskis
Prezidiumo narys, Skyriaus pirmininkas
Ernesta Ranusienė
Prezidiumo narė
Albertas Regalovskis
Prezidiumo narys
Saulius Stankevičius
Prezidiumo narys, Skyriaus pirmininkas
Darius Stankevičius
Prezidiumo narys
Darius Ulickas
Prezidiumo narys
Ritas Vaiginas
Prezidiumo narys
Ingrida Venciuvienė
Prezidiumo narė, Skyriaus pirmininkė
Kęstutis Anglickas
Tarybos narys
Sigitas Bankauskas
Tarybos narys
Jurgis Baublys
Tarybos narys
Olga Chont
Tarybos narė
Sandra Jakštienė
Tarybos narė
Romas Jurevičius
Tarybos narys
Darius Karčmarinas
Tarybos narys
Angelė Kavaliauskienė
Tarybos narė
Saulius Lapėnas
Tarybos narys
Alfonsas Petrauskas
Tarybos narys
Olga Podolskienė
Tarybos narė
Metas Ražinskas
Tarybos narys
Marius Senulis
Tarybos narys
Povilas Šeštokas
Tarybos narys
Rasa Špokienė
Tarybos narė
Virginijus Andrijauskas
Skyriaus pirmininkas
Audrius Ašmenskas
Skyriaus pirmininkas
Marija Bakšienė
Skyriaus pirmininkė
Rimas Bertašius
Skyriaus pirmininkas
Tomas Burkauskas
Skyriaus pirmininkas
Vytautas Būtė
Skyriaus pirmininkas
Arūnas Čepulis
Skyriaus pirmininkas
Daiva Čiplienė
Skyriaus pirmininkė
Antanas Damulis
Skyriaus pirmininkas
Romas Dapkevičius
Skyriaus pirmininkas
Vanda Deltuvienė
Skyriaus pirmininkė
Gelena Drungilienė
Skyriaus pirmininkė
Vaidotas Globys
Skyriaus pirmininkas
Algis Grublys
Skyriaus pirmininkas
Aloyzas Jočys
Skyriaus pirmininkas
Arvydas Jucius
Skyriaus pirmininkas
Mindaugas Jurčius
Skyriaus pirmininkas
Laimutė Kačerauskienė
Skyriaus pirmininkė
Loreta Kaltauskienė
Skyriaus pirmininkė
Ingrida Karpuškaitė
Atsakingoji sekretorė
Vytautas Kilčiauskas
Skyriaus pirmininkas
Genoveita Krasauskienė
Skyriaus pirmininkė
Rita Latviūnienė
Skyriaus pirmininkė
Kęstutis Mačiulis
Skyriaus pirmininkas
Raimundas Markauskas
Skyriaus pirmininkas
Gintautas Murinas
Skyriaus pirmininkas
Audrė Preikšaitienė
Skyriaus pirmininkė
Andrejus Presniakovas
Skyriaus pirmininkas
Vladzė Prunskienė
Skyriaus pirmininkė
Vaidas Ratkevičius
Skyriaus pirmininkas
Vytautas Ročys
Skyriaus pirmininkas
Arnolda Samaškienė
Skyriaus pirmininkė
Ričardas Sargūnas
Skyriaus pirmininkas
Alicija Ščerbaitė
Skyriaus pirmininkė
Vitalijus Šeršniovas
Skyriaus pirmininkas
Kęstutis Šnipas
Skyriaus pirmininkas
Rosita Janina Svetikienė
Skyriaus pirmininkė
Rimantas Trota
Skyriaus pirmininkas
Rima Zablackienė
Skyriaus pirmininkė
Edmundas Žalys
Skyriaus pirmininkas
Rimas Želvys
Skyriaus pirmininkas
Nijolė-Olga Žukienė
Skyriaus pirmininkė
Zita Žvikienė
Skyriaus pirmininkė
Manfredas Žymantas
Skyriaus pirmininkas