Įvyko Darbo partijos Vilniaus miesto skyriaus visuotinis susirinkimas