Vilkaviškio skyriaus pirmininko surengta gegužinė nuo šiol taps tradicija