Ž. Pinskuvienė aktyviai dalyvauja skyrių veikloje: Rokiškyje spręsti svarbūs klausimai