Partija

P. Narkevičius: Darbo partija atsinaujina ir priima labai svarbius sprendimus

Darbo partija žengė demokratiniu keliu, todėl netrukus pirmą kartą partijos istorijoje bus surengti tiesioginiai pirmininko rinkimai skyriuose, kur kiekvienas partietis galės pareikšti savo valią. Liepos 25 d. įvykusioje taryboje, kurios metu iš pirmininkės pareigų pasitraukė Živilė Pinskuvienė ir tokiu savo drąsiu žingsniu paklojo pamatus demokratiškai Darbo partijos ateičiai, taip pat buvo patvirtinta ir Darbo partijos vyriausioji rinkimų komisija, o jos pirmininku išrinktas Petras Narkevičius, kuris jau ėmėsi paruošiamųjų darbų ir, kaip pats sako, stengiasi užtikrinti, kad šie rinkimai būtų teisingi, tvarkingi ir demokratiški. 

Apie pasiruošimą tiesioginiams pirmininko rinkimams kalbamės su Darbo partijos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku Petru Narkevičium. 

Gerbiamas Petrai, Darbo partijos vyriausios rinkimų komisijos pirmininko pozicija ant Jūsų pečių tikriausiai užkrovė didelę atsakomybę? 

Be abejonės, atsakomybė milžiniška, tačiau visą tai priimu su džiaugsmu. Mūsų partija ir toliau eina demokratiniu keliu ir esu įsitikinęs, kad, jeigu ir toliau darysime tokius sunkius, tačiau labai svarbius sprendimus, mūsų laukia labai perspektyvi ateitis.

Partija atsinaujina, stiprina savo demokratiškumą. Tai yra labai svarbu, ypač tuomet, kai ne viskas, galbūt, vyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Didelį ačiū būtina pasakyti Živilei Pinskuvienei, kuri buvo ne tik tūkstančius žmonių sutraukusio sąskrydžio siela. Ji buvo tas žmogus, kuris stabilizavo partijos būklę, paklojo pamatus demokratiniams tiesioginiams pirmininko rinkimams, kurie numatyti 2018 metų vasario 3 – 4 dienomis (pakartotiniai 2018 m. vasario 24 – 25 d.).

Kokie Jūsų svarbiausi tikslai ir kam skirsite daugiausia dėmesio užimdamas Darbo partijos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pareigas?

Pirmasis mano tikslas - susitikti su komisija. Žinau, kad į jos sąrašą įtraukti labai darbštūs bei aktyvūs žmonės, todėl esu įsitikinęs, kad turėsime apie daug ką pasikalbėti. Norėčiau, kad komisija nebūtų tik statistinė. Mes turėtume intensyviai dirbti padėdami skyriams, juos konsultuodami. Laikas nelaukia, kandidatai į Darbo partijos pirmininko rinkimus skyriuose turi būti iškelti ne vėliau, kaip per tris mėnesius po Darbo partijos tarybos sprendimo dėl tiesioginių pirmininko rinkimų.

Tad galima sakyti, kad daugiausia dėmesio skirsite skyriams?

Taip, skyriams skirsime daugiausia dėmesio. Komisija yra tas veiklos organas, kuris šiuo atveju turi būtu konsultantas ir teisingų rinkimų garantas. Turiu daug idėjų, viena iš jų – kad  komisijos nariai būtų tiesiogiai atsakingi už tam tikrą zoną, grupę, skyrių ir teiktų jam visą reikalingą informaciją. Artimiausias mūsų darbas būtų supažindinti skyrius su rinkimine tvarka, nes praktiškai visiems tai yra nauja: reikalavimai kandidatams, jų tvirtinimas, įvairūs terminai ir apibrėžimai, kurie numatyti kandidatams ir apie kuriuos turi žinoti kiekvieno skyriaus rinkimų komisijos nariai, pačių komisijų organizavimas ir kt.

Kokie paruošiamieji darbai šiuo metu vyksta?

Darbų yra tikrai labai daug, tačiau pirmiausia noriu užtikrinti, kad komisijos komanda veiktų sklandžiai ir tvarkingai. Darbo partija yra didelė jėga, tai ji dar kartą parodė sąskrydyje, į kurį suvažiavo tūkstančiai partiečių iš visos Lietuvos. 

Kuo naujoji tvarka, Jūsų nuomone, yra geresnė už senąją?

Pliusų matau labai daug ir esu įsitikinęs, kad partija rodo gerą pavyzdį kitoms politinėms jėgoms. Savo norą atsinaujinti ji rodo ne tik žodžiais, tačiau ir konkrečiais darbais. Ryžtis tokiems pokyčiams, pakeisti senąją tvarką ir įvesti tiesioginius pirmininko rinkimus, - didelis žingsnis, kuriam priimti reikėjo daug drąsos, apmąstymų. Vadovybei tai buvo tikras iššūkis ir labai džiugu, kad partija jį priėmė.

Petras Narkevičius, Darbo partijos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas

Dėkojame už pokalbį.