Partija

Š. Birutis: partijos jėga - jos žmonės

Gerbiami  kolegos partiečiai,

nuoširdus džiaugsmas - tai jausmas, kurį sukelia šių metų sąskrydis, todėl už sukurtą puikią šventę kiekvienam iš Jūsų ir visai organizacinei komandai tariu asmenišką AČIŪ. Gausus būrys Šventojoje susirinkusių darbiečių, įsitraukimas į surengtas pramogas, aktyvumas ir svarbiausia pozityvumas drąsiai leidžia pasakyti, kad mūsų partija turi šviesią ateitį. Jūsų susitelkimas, vienybė ir atvykusiųjų gausa parodė, kad partija toliau užima didelę bei svarbią visuomeninio Lietuvos žemėlapio dalį. 

Per sąskrydį stengiausi pasikalbėti su kuo daugiau partiečių. Pokalbiai ir diskusijos buvo ne tik įdomios, tačiau ir labai naudingos, leidusios pažvelgti į partiją Jūsų akimis, išsiaiškinti, ko Jūs tikitės ir kur pirmiausia turėtų krypti vadovybės žvilgsnis. Kalbėjausi ir su mūsų Seimo nariais, kurie aktyviai įsitraukę į Lietuvos parlamento veiklą ir atsakingai neša Darbo partijos vertybes. Iš Jūsų visų klausimų ir atsakymų galiu pasakyti, kad kelias, kuriuo tenka eiti  tapo nelengvas ir vingiuotas, tikrai turime, ką taisyti, imtis problemų sprendimų, tačiau darbiečiai buvo ir yra drąsūs žmonės, kovotojai, kurie nuo sunkumų nebėga ir su didele drąsa pasitinka kiekvieną iššūkį. O tokios Jūsų įkvepiančios dvasios prireiks, nes neužilgo ateisiantis ruduo atneš ir naujus darbus, kurių, tikiu, imsimės su naujomis jėgomis, nauju požiūriu ir naujomis idėjomis. 

Artėjantiems naujiems uždaviniams turite ruoštis ne tik kiekvienas iš Jūsų, tačiau ir Darbo partijos vadovybė. Šiuo metu intensyviai dirbame tobulindami partijos veiklos efektyvumą, analizuodami padarytas klaidas, nuolat vyksta intensyvūs susirinkimai, kuriuose diskutuojami visai partijai  svarbūs klausimai, kuriamos strategijos ir tolimesnė Darbo partijos veiklos programa. Intensyviai dirba ir per tarybos posėdį paskirta Darbo partijos vyriausioji rinkimų komisija su Petru Narkevičium priešakyje, kuris kartu su kolegomis padės skyriams ruoštis artėjantiems pirmininko rinkimams. O mano, kaip l.e.p. Darbo partijos pirmininko svarbiausias tikslas, - užtikrinti partijos stabilumą, kelti partijos autoritetą, išsklaidyti esančius nesutarimus, prižiūrėti, kad darbai nesustotų ir netgi priešingai, kad jie vyktų intensyviau nei kada nors anksčiau ir leisti Jums visiems ramiai jaustis, suteikti žinojimo, kad aš, Šarūnas Birutis, ir visa partijos vadovybė esame šalia ir atsakingai dirbame Jums.   

Netrukus pradėsiu lankytis skyriuose, kur bus rengiami susitikimai su skyrių partiečiais. Mano tikslas, aptarti problemas, išklausyti nuomones ir rasti sprendimus. Nepraleisiu ir partijos narių skaičiaus didinimo klausimo, kur su kiekvienu skyriumi ir jo vadovybe ieškosime geriausių sprendimų. 

Kol kitos politinės jėgos nerodo solidarumo ir profesionalumo,  tarpusavyje nesugeba susitarti, parodykime sektiną pavyzdį, nes per tiek gyvavimo metų mes esame sukaupę daug profesionalumo ir patirties. Kad mums tereikia susitelkti, atgauti pusiausvyrą ir pasitikėjimą savimi kalba ir žymūs politologai. Tad dirbkime ties tuo, parodykime, kad tikroji partijos jėga slypi ne postuose, bet jos šerdyje, kurią sudaro partijos skyriai su ištikimais ir atsidavusiais nariais. Žinokite, kad kaip ir gamtoje, taip ir socialiniuose reiškiniuose po vasaros ateina ruduo, o po žiemos - pavasaris ir vasara. Tad tikėkime savo jėga, savo partijos ateitimi, būkime vieningi. Šį laikotarpį, kuomet partija turi vėl susitelkti ir dirbti kaip vienas kumštis, aš laikau savo asmenine užduotimi, man patikėta atsakomybe, dėl kurios nuoširdžiai dirbsiu ir stengsiuos mūsų visų ateities labui.

L.e. p. Darbo partijos pirmininkas Šarūnas Birutis