Skyriai

Biržų skyriaus darbiečiai suorganizavo renginį vaikams

Darbo partijos Biržų skyriaus aktyvi narė Onutė Jurkonienė ilgus metus dirbo kultūros darbuotoja, aktyviai dalyvavo rajono kultūrinėje veikloje, vadovavo Pačeriaukštės kapelai "Čeriaukšta", vaikų dienos centre mokė vaikus dainų ir šokių.

Jai rūpi, kad kaimo vaikai įdomiai, aktyviai ir prasmingai leistų vasaros atostogas, todėl vieną birželio mėnesio dieną pakvietė kaimo vaikus pasiklausyti ir patiems vaikams pasekti lietuvių liaudies pasakų, išmokti naujų žaidimų ir dainų. 

Vaikai aktyviai dalyvavo renginyje, deklamavo eiles, šoko, dainavo.