Skyriai

Darbo partijos Šiaulių m. skyrius išsirinko pirmininkę

Balandžio 10- osios vakarą Darbo partijos Šiaulių miesto skyrius rinkosi į ataskaitinį- rinkiminį susirinkimą, kuris šį kartą buvo organizuojamas Šiaulių vyskupijos kurijos salėje. Skyriaus pirmininkė Danguolė Martinkienė visiems susirinkusiems įteikė Darbo partijos pirmininkės Živilės Pinskuvienės sveikinimą Šv.Velykų proga, taip pat savo vardu visiems palinkėjo tikėjimo, susitelkimo ir pavasariškos vilties.

 Susirinkusieji išklausė skyriaus pirmininkės Danguolės Martinkienės praėjusių metų nuveiktų darbų ataskaitą, miesto savivaldybės tarybos narių ataskaitą apie pasiekimus ir sunkumus bendradarbiaujant su miesto valdžia. 

Pasibaigus diskusijoms ir atsisakius kandidatuoti kitiems iškeltiems kandidatams, Aidui Gedvilui, Angelei Kavaliauskienei ir Egidijui Raudžiui, palaikymas buvo išreikštas Danguolei Martinkienei. 

Darbo partijos Šiaulių miesto skyriaus pirmininke, vienbalsiai, antrai kadencijai išrinkta Danguolė Martinkienė. Taip pat buvo patvirtinti pavaduotojai, taryba ir kiti skyriaus valdymo organai.

Velykinio atgimimo širdyse, mintyse ir darbuose visiems palinkėjo vyskupijos kancleris- kunigas Evaldas Alūza.