Skyriai

Ž. Pinskuvienė aktyviai dalyvauja skyrių veikloje: Rokiškyje spręsti svarbūs klausimai

Darbo partijos pirmininkė Živilė Pinskuvienė ir toliau aktyviai lankosi skyriuose. Šį kartą ji atvyko į Rokiškį kur kartu su partijos nariais sprendė svarbius klausimus.

Pirmininkė dalyvavo skyriaus aktyvo išplėstiniame tarybos posėdyje, kurio metu laikinai eiti Rokiškio skyriaus pirmininko pareigas buvo paskirtas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Darbo partijos Tarybos ir Prezidiumo narys Valerijus Rancevas.

Skyrius taip pat aktyviai ruošiasi visuotiniam ataskaitiniam-rinkiminiam susirinkimui, kurio metu bus išrinktas skyriaus pirmininkas.

Darbingai nusiteikę partiečiai susitikimo metu nepraleido progos aptarti artėjančio sąskrydžio, kuriam šis skyrius intensyviai ruošiasi ir yra entuziastingai nusiteikęs jame dalyvauti.

Taip pat buvo paliestas ir savivaldos rinkimų klausimas bei darbai, kuriuos iki jų reikia nuveikti, iniciatyvos, kurias svarbu įgyvendinti. Daug dėmesio skirta ir krašto problemų aptarimui, diskutuota rajono gyventojams svarbiais klausimais, aptarti darbai, kuriuos reikia nuveikti vietinių labui.  

Susitikimas praėjo ypač darbingai, buvo paliesta daugybė svarbių klausimų, o susirinkusieji parodė entuziazmą ir norą dirbti gyventojų labui.