„Darbiečiai“ rinkosi į talką Raseinių Darbo partijos parke