Kontaktai

Darbo partija
Vašingtono a.1-63
+370 5 210 71 52
Įm. kodas 303189064
Centrinė būstinė
Dovilė Sodaitienė Būstinės vadovė +370 678 265 68 dovile@darbopartija.lt
Jolanta Kaveika Vyr. administratorė +370 600 244 43 info@darbopartija.lt
Auksė Juodkienė Iždininkė +370 655 775 45 buhalterija@darbopartija.lt
Informacijos centras Infocentro darbuotojas +370 644 240 04 infocentras@darbopartija.lt