A.Gedvilas: reabilitacija ir sanatorinis gydymas neturi būti ribojamas pagal valdančiųjų užgaidas

Seimo Darbo partijos frakcija nepritaria valdančiųjų planui prijungti prie ligoninių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančias įstaigas ir siūlo palikti iki šiol galiojančią tokių paslaugų teikimo tvarką.

Toks valdančiųjų siekis, pasak Seimo Darbo partijos frakcijos nario Aido Gedvilo, reiškia, kad didelė dalis žmonių tiesiog negaus tokių paslaugų arba jos bus prastesnės kokybės.

„Ne paslaptis, kad ir dabar gauti reabilitacijos ar sanatorinio gydymo paslaugas yra nelengva, žmonės stovi eilėse, o valdantieji užsimojo dar plačiau – apriboti jas. Jei sanatorijos bus panaikintos, o jų paslaugos teikiamos tik daugiaprofilinėse ligoninėse, sanatorinis gydymas, kaip rodo patirtis,  ilgainiui tiesiog išnyks.

Kadaise garsi Likėnų sanatorija, prijungta prie Panevėžio ligoninės, šiuo metu merdi, jai ypač reikalingos investicijos. Prie Vilniaus veikiantis ir RVUL priklausantis „Pušyno kelias” nuo birželio 1 d. jau uždarytas, sklypas bei pastatai bus parduodami. Mūsų žiniomis, Vilniaus universiteto Santaros klinikoms priklausančią Valkininkų sanatoriją planuojama jau šiemet uždaryti, paslaugas bei darbuotojus perkelti į Druskininkus, o kadaise sėkmingai veikusi Viršužiglio sanatorija jau nebeegzistuoja. Visas šias įstaigas sieja tai, jog jos buvo ne savarankiškos įstaigos, o veikė kaip dalis daugiaprofilinių ligoninių“, - teigia parlamentaras A. Gedvilas.

Jis pabrėžia, kad nėra įvertintas įstaigų savarankiškumo panaikinimo poveikis darbuotojams, pacientams, įstaigų apkrovai ir rentabilumui, nors  minėtose įstaigose dirba daugiau kaip 900 darbuotojų, kasmet gydomi tūkstančiai pacientų.

„Neatlikus detalaus kiekybinio projekto pasekmių vertinimo, neturint aiškiai nustatytų tikslų ir veiksmų planų, pokyčiai medicininės reabilitacijos įstaigose negali būti atliekami. Nėra atliktas socialinės – ekonominės politikos vertinimas, kuris įvertintų projekto pasekmes visuomenei. Tik jį atlikus būtų galima spręsti, ar tokie pokyčiai atneš biudžeto sutaupymų, padidins efektyvumą ir, svarbiausia, ar padidins paslaugų kokybę bei paslaugų prieinamumą pacientams.

Neatlikta arba viešai neteikiama kaštų ir naudos analizė. Panaikinus medicininės reabilitacijos įstaigų savarankiškumą, jų apkrova priklausys nuo ligoninių, kurios bus nesuinteresuotos siųsti pacientų į medicininės reabilitacijos įstaigas. Sanatorijoms ir medicininės reabilitacijos įstaigoms užpildyti neužteks pacientų – jos praras rentabilumą“, - sako Seimo narys.

Taip pat neatliktas poveikio konkurencijai vertinimas, galimai pažeidžiamos Konkurencijos įstatyme numatytos procedūros. Ligoninei įgijus reabilitacijos įstaigos kontrolę, toje ligoninėje besigydantys pacientai visų pirma bus siunčiami į ligoninės kontroliuojamą įstaigą ar įrengtus papildomus kabinetus reabilitacijai, nes kiekvienas ligonis turi savo pinigų krepšelį ir ligoninės nebus suinteresuotos jo atiduoti kitai įstaigai. Taip mažės pacientų galimybė pasirinkti bei bus apribotos kitų reabilitacijos įstaigų galimybės konkuruoti.
Kurortai praras savo išskirtinumą, o pacientai – galimybę naudotis jų teikiamomis kokybiškomis gydomosiomis paslaugomis. Nukentės paslaugų kokybė, nes prie daugiaprofilinių ligoninių prijungus sanatorijas ir reabilitacijos įstaigas, įstaigų ir specialistų krūviai gerokai padidės ir dėl to kokybę išlaikyti bus sudėtinga.  

„Daugiaprofilinės ligoninės nėra pratusios teikti tokio kiekio paslaugų pacientams, kuriuos šiuo metu aptarnauja sanatorijos ir reabilitacijos įstaigos. Be to, didelė dalis specialistų, dirbančių kurortų įstaigose gali atsisakyti keisti darbo vietas ir nebedirbtų, o tai reikštų aukšto lygio specialistų praradimą ir prastėjančią paslaugų kokybę. Akivaizdu, kad siūlomi pakeitimai yra nesuderinami su Lietuvos sveikatos strategija ir turėtų būti persvarstomi“, - neabejoja A. Gedvilas.

Tai, kad Seimui teikiamas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projektas turės neigiamų pasekmių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigų veiklai, pacientų paslaugų kokybei bei kurortuose teikiamų paslaugų spektrui, pabrėžia ir  Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija.