Darbiečiai siekia švietimo sistemos valstybinio audito

Seimo Darbo partijos frakcijos nariai užregistravo Seimo nutarimo projektą dėl pavedimo valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą švietimo sistemoje.

Nutarime yra atkreipiamas dėmesys į tai, jog valstybės ir savivaldybių skiriamas finansavimas švietimui eilę metų didėja, tačiau švietimo sistemos prisitaikymo tempas nėra pakankamas, sunkiai sekasi pildyti mokytojų ir pedagogų gretas dėl nepatrauklių darbo sąlygų ir neapibrėžtumo švietimo srityje, pedagogai nuolat reiškia nepasitenkinimą gaunamu darbo užmokesčiu, netinkamomis darbo sąlygomis, o savivaldybės reiškia nuogąstavimus dėl valstybės deleguotų funkcijų švietimo srityje nepakankamo finansavimo.

„Mes aiškiai matome, kad situacija švietimo sistemoje yra nekontroliuojama ir nėra vienos valstybės institucijos, kuri aiškiai matytų bendrą vaizdą. Valstybės kontrolė ir Valstybės duomenų agentūra skirtingai skaičiuoja mokytojų ir pedagogų atlyginimus, dėl ko Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija remiasi skaičiais, kurie neatitinka realiai gaunamų mokytojų ir pedagogų algų, nors valstybės biudžete švietimui skirtos lėšos jau viršija Europos Sąjungos vidurkį, o tai skatina daryti prielaidas, jog lėšos švietimui galimai naudojamos neracionaliai“, – sako Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Nutarimo projekte siūloma pavesti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei iki 2024 m. vasario 1 d. atlikti valstybinį auditą, įvertinant ar tinkamai yra vykdomi įsipareigojimai dėl mokytojų ir pedagogų darbo užmokesčio ir ar lėšos skiriamos švietimui valstybės biudžete naudojamos racionaliai.

„Susitikdami su regionų švietimo bendruomenėmis nuolat girdime, kad švietimo sistemai skiriamos lėšos nepasiekia mokyklų, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija formaliai atsirašinėja, kad reikiamų priemonių mokyklos negaus. Trūksta interaktyvių lentų, vadovėlių, kompiuterių. Dėl to vaikai turi gadinti savo sveikatą, kenčia švietimo kokybė. Atsižvelgdami į tai, siekiame pilno audito švietimo sistemoje, kad kiekvienas mokesčių mokėtojų sumokėtas euras būtų skirtas tam, už ką yra mokami mokesčiai – švietimo sistemos gerinimui ir tinkamam funkcionavimui“, – sako Seimo narys Valentinas Bukauskas.

Nutarimo projektą pasirašė 49 Seimo nariai, todėl, pagal Seimo statutą, jis bus įtrauktas į artimiausio Seimo posėdžio darbotvarkę.