Darbo partija: ministerija gudrauja, skaičiuodama pedagogų darbo užmokesčius. Realybėje jie yra žymiai mažesni

Šiandien vykusiame Seimo Darbo partijos frakcijos susitikime su Valstybės kontrolės ir Valstybės duomenų agentūros atstovais buvo aptarti pedagogų darbo užmokesčio skaičiavimo mechanizmai. Susitikimo metu paaiškėjo, kad institucijos skirtingai skaičiuoja pedagogų atlyginimus, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija remiasi skaičiais, kurie neatitinka realiai gaunamų pedagogų algų.


„Turėjome susitikimą su Duomenų agentūros ir Valstybės kontrolės atstovais, kurie vertino mokytojų ir pedagogų darbo užmokestį, kurio metu išsiaiškinome kur yra pagrindiniai nesutapimai. Agentūra skaičiuoja ne faktinį darbo užmokestį, t.y. kiek iš tiesų žmogus gauna už vieną etatą, pagal SODROS duomenis, o sąlyginį – kas būtų, jeigu būtų – kuris visiškai neatitinka realybės. Dėl to susidaro pakankamai didelės paklaidos, kurios atsispindi oficialiuose statistiniuose duomenyse. Šie skaičiai yra toli nuo realybės. Tuo tarpu Valstybės kontrolė remiasi faktiniais duomenimis apie pedagogų už vieną etatą gaunamą darbo užmokestį pagal SODROS duomenis. Ši informacija labiau atitinka tikrąją situaciją ir patvirtina profsąjungų skaičiavimus. Todėl Darbo partija inicijuos kreipimąsi į duomenų agentūrą tam, kad būtų patikslinti skaičiavimai ir tokiu būdu turėtume realesnį vaizdą apie pedagogų darbo užmokestį“, – sako Seimo Darbo partijos frakcijos narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Seimo narė pabrėžia, kad Švietimo susitarime nebuvo minimas sąlyginis darbo užmokestis, o užfiksuotas vidutinis darbo užmokestis, kas realybėje reiškia faktinį. „Ministerijos ir oficialioje statistikoje naudojamas pedagogų sąlyginio darbo užmokesčio skaičiavimo mechanizmas neatitinka susitarimo kriterijų ir todėl manome, kad ministerija ir dabartinį ministrą delegavusi konservatorių partija, tokiu būdu iškreipia informaciją apie pedagogų gaunamą darbo užmokestį ir žlugdo švietimo susitarimą. Tai, neabejotinai, labiausiai ir piktina švietimo bendruomenę“, – sako politikė.

Seimo narys Vytautas Gapšys laikosi nuomonės, kad dėl švietimo susitarimo esmės iškraipymo, jis turi būti peržiūrėtas. „Statistika, kuria vadovaujasi ministerija, pagražina realybę apie mokytojų algas. Todėl mes turime peržiūrėti švietimo susitarimą ir aiškiai įrašyti į jį vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo metodus, kurie tiksliau atspindėtų realų mokytojų gaunamą darbo užmokestį“, – sako V. Gapšys.