Darbo partijos frakcija siūlo leisti atšaukti politinės kampanijos dalyvių registraciją

Pagal galiojančią tvarką, politinė partija ar kandidatas į rinkimus nebegali atšaukti savo kandidatūros, kai registracijai skirtas laikas pasibaigė. Taip susiklosto ydinga situacija, kai rinkimuose dalyvauja asmenys, kurie, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, laimėję rinkimuose, negalėtų eiti savo pareigų.

Seimo Darbo partijos frakcija užregistravo projektą, kuriuo siūloma kandidato ar kandidatų sąrašo registraciją atšaukti nuo tos dienos, kai panaikinamas politinės kampanijos dalyvio statusas arba kandidatą ar kandidatų sąrašą teikusio registruoti rinkimų politinės kampanijos dalyvio, politinės organizacijos prašymu.

„Politinė organizacija ar politinės kampanijos dalyvis turi turėti teisę ne tik teikti, bet ir atšaukti savo pateiktus kandidatus ar kandidatų sąrašus. Šie rinkimai dar kartą parodė, kad esamą tvarką reikia keisti.

Taip pat siūlome grąžinti anksčiau galiojusią nuostatą dėl balsų perskaičiavimo, nes esamas reglamentavimas neužtikrina galimybės įsitikinti, ar balsai suskaičiuoti tiksliai ir teisingai. Neretai balsai skaičiuojami vakare ar naktį, todėl pasitaiko netikslumų. Pakeista tvarka leistų užtikrinti kokybišką rinkimų komisijų darbą, mažintų klaidingų rinkimų rezultatų skelbimą, sudarytų galimybę esant mažesniam kaip 50 balsų skirtumui privalomai perskaičiuoti balsus“, - apie projektą sako Seimo Darbo partijos frakcijos narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, kandidato ar kandidatų sąrašo registracija atšaukiama nuo tos dienos, kai panaikinamas politinės kampanijos dalyvio statusas, tačiau atšaukimo galimybės vėliau yra labai apribotos.

Taip pat siūloma, kad apygardos, savivaldybės rinkimų komisija Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka parinktų rinkimų apylinkę ar apylinkes, jose – kandidatų sąrašą ar sąrašus, už kuriuos paduoti balsai ir kurių kandidatų gauti pirmumo balsai turi būti perskaičiuojami, ir organizuotų balsų perskaičiavimą.

Perskaičiavus balsus, rinkimų komisijos turėtų surašyti rinkimų apylinkės balsų perskaičiavimo protokolą. Jeigu perskaičiavus balsus apygardos rinkimų komisija nustatytų kitokius, negu buvo nustačiusi apylinkės rinkimų komisija, balsų skaičiavimo rezultatus, turėtų būti perskaičiuojami visi tos rinkimų apylinkės rinkėjų paduoti balsai. Jei tarp kandidatų sąrašų yra mažesnis kaip 50 balsų skirtumas apygardos, savivaldybės rinkimų komisija privalėtų perskaičiuoti rinkimų apygardos balsus.

Dabar panaši tvarka yra nustatyta vienmandatėse rinkimų apygardose. Reguliavimas numato, kad apygardos, savivaldybės rinkimų komisija privalo priimti sprendimą perskaičiuoti visus vienmandatės rinkimų apygardos biuletenius, kai balsų skirtumas pirmą kartą balsuojant vienmandatėje rinkimų apygardoje tarp antrą ir trečią vietas užėmusių kandidatų, o per pakartotinį balsavimą ir pirmą kartą balsuojant vienmandatėje rinkimų apygardoje, kai dalyvauja tik du kandidatai, – tarp pirmą ir antrą vietas užėmusių kandidatų yra mažesnis kaip 50 ir kai iki pasirašant vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų balsų skaičiavimo protokolą to pareikalauja bent vienas šios komisijos narys arba politinės partijos, komiteto ar atskiro kandidato atstovas rinkimams.