Darbo partijos frakcija siūlo politinės reklamos pakeitimus

Seimo Darbo partijos frakcija siūlo patikslinti politinės reklamos apibrėžimą ir numatyti atsakomybę už politinės reklamos apmokėjimą ne iš rinkimų politinės kampanijos sąskaitos.

„Šį projektą parengti paskatino tai, kad nors Rinkimų kodekse yra aiškiai apibrėžta, jog atlygintiną politinę reklamą gali apmokėti tik pats rinkimų politinės kampanijos dalyvis, pasitaiko atvejų, kai ne politinės kampanijos dalyviai renka lėšas ir atlygintinai skleidžia informaciją apie politinės kampanijos dalyvius. Taip siekiama daryti įtaką rinkimų rezultatams, todėl siūlome patikslinti politinės reklamos apibrėžimą, draudimą ne politinės kampanijos dalyviams skleisti ir apmokėti atlygintiną politinę reklamą bei numatyti baudas už tokio draudimo pažeidimą“, - sako Darbo partijos frakcijos narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Toks reglamentavimas, anot Seimo narės, reikalingas, kad asmenys, kurie nėra susiję su politine kampanija arba rinkimais, negalėtų atlygintinai, pirkdami politinę reklamą agituoti už ar prieš rinkimų politinės kampanijos dalyvį ar kandidatą.

Projekto teikėjai siūlo numatyti finansinę atsakomybę už pažeidimus. Politinę reklamą ne iš rinkimų politinės kampanijos sąskaitos apmokėjusiam asmeniui grėstų bauda nuo 150 iki 860 eurų. Tokią reklamą apmokėjusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui – nuo 480 iki 3 tūkst. eurų.

Šiuo metu numatyta, kad politinė reklama – valstybės politiko, politinės organizacijos, jos nario, rinkimų politinės kampanijos dalyvio, kandidato, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp rinkimų politinių kampanijų skleidžiama teigiama ar neigiama informacija, kuria siekiama daryti įtaką rinkimų rezultatams ar paveikti rinkėjų motyvaciją arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė organizacija, jos narys ar rinkimų politinės kampanijos dalyvis, kandidatas, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.