Dėl 13 nevykdomų punktų, Darbo partija stabdo savo dalyvavimą švietimo susitarime

Sekmadienį Kėdainiuose posėdžiavusi Darbo partijos taryba priėmė sprendimą stabdyti partijos dalyvavimą Susitarime dėl švietimo politikos tol, kol nebus pradėti vykdyti jo pagrindiniai punktai. Darbiečių skaičiavimu, šiuo metu yra pažeidžiami 13 susitarimo punktų.Pasak Darbo partijos narės Ievos Kačinskaitės-Urbonienės, priėmus kitų metu biudžetą Seime, tapo aišku, kad pagrindiniai švietimo susitarimo punktai nėra vykdomi. Svarbiausios nuostatos, kurios nėra įgyvendinamos, kad „iki 2024 metų pabaigos mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio, numatant tvarų darbo užmokesčio augimą po 2024 metų; iki 2024 metų pabaigos dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio, numatant tvarų darbo užmokesčio augimą po 2024 metų bei išlaikant švietimo įstaigų savarankiškumą, suteikti savivaldybėms daugiau savarankiškumo ir atsakomybės už racionalų švietimo lėšų panaudojimą, tinklo efektyvumą bei ugdymo(si) rezultatus. Sudaryti sąlygas funkciniam savivaldybių bendradarbiavimui švietimo srityje.“„Mūsų dalyvavimo susitarime stabdymas nereiškia, kad mes atsisakome laikytis jo nuostatų. Mes manome, kad jis jau yra sulaužytas, nes valdantieji patys nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, o priėmus kitų metų biudžetą, tapo akivaizdu, kad susitarimas nėra įgyvendinamas. Darbo partija visuomet palaikė švietimo bendruomenę, esame pateikę Seimui ne vieną pasiūlymą Švietimo susitarimo rėmuose, tačiau valdantieji balsavo prieš juos. Nesiruošiame apsimetinėti ir vaidinti, kad susitarimas galioja. Jis yra sužlugdytas ir mes nematome prasmės jame toliau dalyvauti. Mes liekame švietimo darbuotojų pusėje ir visada pritarsime sprendimams, kurie yra naudingi ir būtini Lietuvos švietimo sistemai“, - sako I. Kačinskaitė-Urbonienė.