Sveikiname su Valstybės atkūrimo diena!

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Nepriklausomybės aktas įkūnijo ilgaamžį lietuvių tautos siekį – gyventi laisvoje valstybėje, išsaugoti ir puoselėti tautines vertybes – kalbą, kultūrą, tradicijas, todėl ši data labiausiai susijusi su mūsų, kaip Lietuvos valstybės piliečių, savigarba.

Nuoširdžiai sveikindami Jus šios didžios šventės proga, linkime pakilios dvasios, kuri įkvėptų kurti ir tausoti mūsų nepriklausomą valstybę.

Atverkime širdis gėriui, meilei artimui ir Tėvynei!

Jūsų Darbo partija