Darbo partijos Vilniaus r. skyriuje naujo pirmininko rinkimai

Gruodžio 3 d. Darbo partijos Vilniaus r. skyriaus pakartotinio visuotinio ataskaitinio - rinkiminio narių susirinkimo metu, išrinkta nauja skyriaus pirmininkė – Diana Mažulė.

Sveikiname nająją skyriaus pirmininkę ir tikime, kad jos kompetencija, ryžtingumas ir neabejingumas tam kas vyksta, leis tinkamai atstovauti savo krašto žmonių interesams.