Išrinkti Darbo partijos Ukmergės r. ir Palangos skyrių pirmininkai

Gegužės 5-12 d. Darbo partijos Ukmergės rajono ir Palangos skyriuose vyko pakartotiniai visuotiniai ataskaitiniai – rinkiminiai susirinkimai, kurių metu vyko ir skyriaus pirmininko rinkimai. Dar vienai kadencijai Ukmergės r. skyriaus pirmininku perrinktas Rolandas Janickas, o Darbo partijos Palangos skyriuje perrinktas Vilius Martusevičius.

Pristatydamas Ukmergės rajono skyriaus tikslus ir siekius, Rolandas Janickas pažymėjo, kad pirmas tikslas parengti ir paruošti jaunąją kartą, kuri galėtų ateityje pretenduoti ir turėtų galimybę dalyvauti valdyme, sprendžiant rajono gyventojų problemas.

„Artimiausiu metu manęs ir visų skyriaus narių laukia didžiulis darbas –  kadangi Ukmergės skyrius išreiškė pasitikėjimą, esu išrinktas vadovauti skyriui. Žinoma, vienas iš uždavinių yra tęsti toliau pradėtus darbus iš ankstesnių kadencijų. Mano manymu, svarbu, kad Ukmergė eitų pasirinktu kursų, kurį mes numatėme – tai žaliasis kursas ir augantis, o ne mažėjantis rajonas. Sieksime, kad šeimoms, kurios ieško vietos, kur kurti savo ateitį ir auginti vaikus, Ukmergės miestas taptų prioritetu“, - sako Ukmergės rajono Darbo partijos skyriaus pirmininkas R. Janickas.

 „Džiaugiuosi, kad skyriaus žmonės išreiškė savo pasitikėjimą, vadinasi, tinkama linkme einame, tęsime darbus kartu ir toliau“, - sako R. Janickas.

Pasak jo, turint išskirtinę geografinę padėti ir gerą sutvarkytą infrastruktūrą, belieka ieškoti trūkumų kitose srityse ir stengtis patenkinti esamų ir potencialių miesto gyventojų lūkesčius.

Sveikiname skyriaus pirmininkus, tikime, kad jų kompetencijos, ryžtingumas ir neabejingumas tam kas vyksta, leis tinkamai atstovauti savo krašto žmonių interesams.