Išrinkti nauji Darbo partijos Utenos ir Tauragės skyrių pirmininkai

Lapkričio 10 ir 13 dienomis Darbo partijos Utenos ir Tauragės skyriuose vyko pakartotiniai visuotiniai ataskaitiniai – rinkiminiai narių susirinkimai, kurių metu vyko ir skyriaus pirmininko rinkimai. Darbo partijos Utenos skyriaus pirmininku išrinktas Romas Rukšėnas, o Tauragės skyriuj nuo šiol vadovaus Darius Šilimaitis.

Sveikiname skyrių pirmininkus, tikime, kad jų kompetencijos, ryžtingumas ir neabejingumas tam kas vyksta, leis tinkamai atstovauti savo krašto žmonių interesams.